Petoro - Årsrapport 2011
 
Petoro Årsrapport 2011
Petoro AS - Resultatregnskap
Alle tall i tusen kroner NOTER 2011 2010 2009
Fakturert tilskudd 1 211 200 208 000 201 600
Annen inntekt 1 4 789 2 902 3 201
Endring utsatt inntektsføring 2 1 899 2 713 57
Sum driftsinntekter   217 888 213 615 204 857
         
         
Lønnskostnad 3,10 126 517 108 136 108 395
Avskrivninger 4 3 388 4 864 4 513
Forretningsførerhonorar 13,16 3 182 2 666 2 744
Regnskapshonorar 15 17 489 15 830 19 077
Kontorhold 14 9 009 8 976 8 613
IKT-kostnader 15 17 167 15 851 14 202
Annen driftskostnad 12,15,16 51 253 60 146 49 610
Sum driftskostnader   228 004 216 470 207 154
         
         
Driftsresultat   -10 116 -2 855 -2 297
         
         
Finansinntekt 5 3 707 3 030 3 194
Finanskostnad 5 -574 -541 -223
Netto finansresultat   3 133 2 490 2 971
         
         
ÅRSRESULTAT   -6 983 -365 674
         
         
OVERFØRINGER        
Overført annen egenkapital   -6 983 -365 674
Sum overføringer   -6 983 -365 674
         
    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro