Petoro - Årsrapport 2011
 
Petoro Årsrapport 2011
SDØE Bevilgningsregnskap i kontantstørrelser
Alle tall i hele kroner 2011
    
Investeringer 21 436 793 585,62
Totale utgifter 21 436 793 585,62
    
    
Driftsinntekter -183 982 106 118,78
Driftsutgifter 32 764 717 419,26
Lete- og feltutviklingsutgifter 2 005 313 522,89
Avskrivninger 16 861 847 023,45
Renter 6 529 838 162,68
Driftsresultat -125 820 389 990,50
    
    
Avskrivninger -16 861 847 023,45
Renter fast kapital -6 540 510 406,00
Renter mellomregnskapet 10 672 243,32
Totale inntekter -149 212 075 176,63
    
Kontantstrøm (netto inntekt fra SDØE) -127 775 281 591,01
    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro