Petoro - Årsrapport 2011
 
Petoro Årsrapport 2011
Innhold
Om Petoro og SDØE
Administrerende direktør
Nøkkeltall
Viktige hendelser
Sikkerhet
Miljø
Eierstyring og selskapsledelse
Styret i Petoro
Ledelsen i Petoro
Årsberetning 2011
Årsregnskap SDØE
Årsregnskap Petoro AS
Ledelsen i Petoro
low 5ka4538
KJELL PEDERSEN
Administrerende direktør
Utdanning: Sivilingeniør, peteroleumsteknologi fra NTH.
Karriere: Har en lang internasjonal yrkeskarriere og en rekke ledende stillinger i Exxon/ExxonMobil bak seg både på oppstrøms- og nedstrømssiden. Administrerende direktør i Petoro siden 2001.


 

low 5ka4214
LAURITS HAGA
Direktør marked og avsetning
Utdanning: Økonom
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Han har hatt en rekke lederstillinger i Mobil og var leder for gassavdelingen i ExxonMobil i Norge før han kom til Petoro.


 
low 5ka4383
OLAV BOYE SIVERTSEN
Juridisk direktør
Utdanning: Jurist
Karriere: Jurist fra Universitetet i Oslo, har tidligere hatt stillinger som advokat i ExxonMobil, leder av juridisk avdeling i Mobil i Norge og fra offentlig forvaltning; Olje- og energidepartementet, Kommunaldepartementet og Oljedirektoratet. Har også internasjonal erfaring fra Mobils virksomhet i USA.
 

low 5ka4438
GRETHE KRISTIN MOEN
Direktør modne oljefelt
Utdanning: Sivilingeniør kjemiteknikk fra NTNU
Karriere: Har lang erfaring fra norsk og internasjonal olje- og gassvirksomhet. Har hatt en rekke lederstillinger innenfor produksjon, teknologi og kommersielt i Statoil og sist i Shell - senest som leder for Shells oppstrømsvirksomhet i Norge og for helse, miljø og sikkerhet i Europa.

 

low 5ka4329
ROY RUSÅ
Direktør teknologi
Utdanning
: BSc/Petroleum fra Rogaland Distriktshøgskole
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet gjennom Statoil og sist Baker Hughes INTEQ. Har i Petoro vært leder for avdelingen teknologi og IKT.


 
low 5ka4276
TOR RASMUS SKJÆRPE
Direktør strategi og organisasjon
Utdanning: Sivilingeniør fra NTH.
Karriere: Har lang erfaring fra norsk olje- og gassvirksomhet – sist som direktør for Petoros lisensoppfølging og før Petoro leder av Norsk Hydros virksomhet i området Tampen i den nordlige delen av Nordsjøen.
low 5ka4448
JAN ROSNES
Direktør gassfelt/nye utbygginger
Utdanning: Sivilingeniør petroleum fra Høgskolen i Stavanger
Karriere: Har bred erfaring fra prosjekt- og strategiarbeid, blant annet for Shell i Norge og Skottland og for Statoil. Har i Petoro vært direktør for prosjekt & strategiavdelingen og leder for områdene Tampen og Oseberg.


 

low 5ka4500
MARION SVIHUS
Økonomidirektør
Utdanning: Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole, Bergen
Karriere: Har lang erfaring fra Statoil der hun har hatt flere lederstillinger innenfor fagområdet økonomi, analyse, finans og strategi. Hun har også åtte års erfaring fra bank og finans.


    spacer    
  >> Til toppen av siden spacer

Copyright 2011 Petoro